Õpetajad arendasid finantskirjaoskust

Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskus korraldas 27. novembril traditsioonilise seminari õpetajatele. Seekord oli peamine teema milleeniuminoored, nende suhestumine elu ja finantsmaailmaga, noorte karjäärivõimalused digiajastul ja loovuse tähtsus riigi edukas arengus.

Väga huvitava ettekande tegi TLÜ sotsioloogia doktorant Katrin Tiidenberg milleeniuminoorte (internetiajastul sündinud noorte) suhtlemisest digitihedas maailmas ja mõtestas lahti suhtlemist, emotsioone ja inimeseks olemise kogemust internetis. M-põlvkonnale on internet toimetulekumehhanism ja peegel, saad sealt seda, mida ise panustad. Meie, õpetajate probleem on, kuidas neid internetilapsi õpetada?

Vale karjäärivalik annab tunda rahakotis

Lee Maripuu, Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskuse juhataja tõi välja probleemid seoses noorte valede või ebaõnnestunud otsustega karjäärivalikul. Tänase finantshariduse osa peaks olema ka õpivalikute teadlik otsustamine, investeerimine oma erialasesse arengusse ja karjääri, et vältida hilisemaid ebaõnnestumisi tööturul ja rahakotis.

Majanduse ja eesti keele õpetaja Reet Bobõlski tutvustas äasjavalminud finantskirjaoskust arendavaid töölehti ja tõi näiteid enda loodud vahenditest, kuidas lõimida finantsteadmisi kirjanduse ja eesti keele tundidesse. Näiteid saab õpetaja valida nii ajatutest kirjandusteostest kui ka  igapäevasest ajakirjandusest.

Kaelani võlgades, kuidas edasi?

Väga arutelurohkeks kujunes praktiline töötuba „Kaelani võlgades, kuidas edasi?“ Õpetajatel tuli lahendada Swedbanki järelvalve arendus- ja arvestusosakonna juhataja Anu Ristheina esitletud elulisi laenamise ja võlajuhtumeid. Mis saab siis, kui elad üle võimete, ei planeeri rahaasju, oled pankadele võlgu ja võtad SMS-laenu teiste võlanõuete katmiseks?

Seminaril käsitleti veel karjääriarengu viise, kuidas õpilastele karjääriotsuste tegemisel toeks olla ja tutvustati „Tagasi kooli“ liikumise infosüsteemi kui parimat näidet õpetajate ja külalisesinejate koostööst, arutleti majanduse ja loovuse rollist ühiskonnas. Loovus peaks olema meie majanduses ja ettevõtluses kesksel kohal, sellest tekivad uued väärtused.

Lisaks majandusõpetajatele pakkus seminar palju huvitavat kõigi ainete õpetajatele ja tekitas mõtteid, kuidas finantsteemasid enda ainetundidesse lõimida.

Autor: Elbe Metsatalu, Eesti Majandusõpetajate Selts
Allikas: õpetajate võrgustikutöö uudiskiri

Seotud uudised

Euroopa Liidu uued õpetajad vajavad suuremat tuge

13. May 2013

  Vastavalt Euroopa Komisjoni uuringule, milles käsitletakse õpetajate ja koolijuhtide töötingimusi 32 riigis, on toetusprogrammid, mille eesmärk on pakkuda tuge ja nõu uutele õpetajatele, praegu kohustuslikud 15 ELi…

Riik soovib edendada rahva finantskirjaoskust

11. December 2013

Rahandusministeerium ja haridusministeerium tutvustasid 10. detsembril Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi rakenduskava. Rahandusministeerium plaanib lastele ja kooliealistele jagada infolehti, korraldada õpetajakoolitusi ning teha koolides seminare ja avalikke loenguid,…