JA Eesti meeskonnamäng Creatlon algas viktoriiniga

8. okt lahendas rohkem kui 1000 8.-9. klassi õpilast ülesandeid majandusest ja ettevõtlusest. Viktoriinist võtsid sel aastal osa põhikooliõpilased 65 Eesti koolist.

JA Eesti küsis neilt nii üldisi silmaringiküsimusi kui ka majanduse põhimõisteid, sekka küsimusi majandusõppest ning JA Eesti tegemistest. Kasutada võis ka interneti abi. Vastajad olid vägagi nutikad – 43% vastajatest lahendas õigesti ära vähemalt 2/3 testist.

Hästi tundsid õpilased ajaloolisi küsimusi: ligi 80% vastajatest teadis, et ajaloolisesse hansaliitu ei ole kuulunud Narva, 2/3 vastajatest teadsid, et Kalev, Suva sokivabrik, Leibur ja Rahva Raamat on tegutsenud Eestis juba eelmise vabariigi aegadest, samuti, et Eesti Pank asutati 1919. aastal.

Keerulisem oli lugu päevakajaliste küsimustega. Kuigi 91% vastajatest teadsid, et Juhan Parts on majandusminister, teadis ainult 56%, et valitsuses on ainult üks naisminister. 70% vastanutest teadsid, et Läti läheb 1. jaanuaril üle eurole, kuid küsimusele Euroopa riikide valuutade kohta vastas õigesti alla poole vastanutest.

Kuna majandustermineid enamikus põhikoolidest ei õpetata, said nende kohta esitatud küsimused mitmeseid vastuseid: seda, mis on netopak teadis ligi 60%, kreeditori mõistet teadsid 85% vastanutest, aga muutuvkulu mõistet ainult 50%. Kasumi leidmiseks kasutas õiget matemaatist tehet 42% vastanutest.

Kuigi ehk paljud meist ei tea, kes sõnastas esimesena tarbija põhiõigused (selleks oli J. F. Kennedy), välistati arvestatava variandina siiski nii Jossif Stalin kui ka Angela Merkel. Viimasele andis selle au lausa 17% vastajatest ja Stalinile tervelt 8,5%. Tubli 9% häältest kogus ka Sokrates.

JA Eestile meeldivalt on 85% õpilastest teadlikud, et järgmisel suvel leiab Eestis aset ettevõtlusõppe suursündmus – Euroopa õpilasfirmade võistlus 2014. 68% teadsid, et tänavune Euroopa õpilasfirmade meister on meie oma Kolm Põrsakest.

Väikese ülevaate küsimustest ja vastustest leiate siit.

Toimunud viktoriin on meeskonnamängu Creatlon esimene osa. JA Eesti kõiki 8.-9. klassi õpilasi üles moodustama oma meeskond ning registreerima end Creatlonile. Ees ootab palju põnevat tegutsemist ja parimaid ärimehele vääriline lennureis. Creatloni teine etapp algab juba novembris. Viktoriinist läheb arvesse parima meeskonnaliikme tulemus. Creatlonile saab registreerida siin.

Seotud uudised

Algas üle-Euroopaline ettevõtlusõppe edendamise projekt

4. June 2015

Viie riigi haridusministeeriumide osalusel ja Euroopa Junior Achievement’i eestvedamisel algas Brüsselis ettevõtlusõppe edendamise projekt, mille käigus võrreldakse riikide seniseid praktikaid ja töötatakse välja ühtsed suunised, kuidas laiendada ettevõtlusõpet…

Algas konkurss noore ettevõtja preemiale

15. August 2016

15. augustil algas konkurss noore ettevõtja preemiale, mida annavad välja Swedbank ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. 5000 euro suurusele preemiale oodatakse kandideerima kuni 30-aastaseid Eesti ettevõtjaid. Algatust toetab president Toomas Hendrik…

„Unistused ellu!“ võrgustiku liige küsitles Teeviidal noori

10. December 2012

Koostöövõrgustiku partner Realister OÜ oli Teeviidal „Unistused ellu!“ messiboksi külastavate noorte jaoks kokku pannud huvitava küsimustiku, mida ettevõtlikud noored usinasti täitsid. Küsitlusele vastajaid oli kokku 135 noort, kellest…