Tallinna Vesi on välja andnud II kooliastmele keskkonnaharidusliku õppematerjali „Sinine klassiruum”

Eelkõige on raamat mõeldud õpetajatele abivahendina algklassides ja loodusõpetuses, kuid tunde on võimalik edukalt läbi viia ka teistes ainetes.

Raamatu eesmärk on juba varajasest lapsepõlvest peale juhtida inimeste tähelepanu keskkonnale ning jätkusuutlikule arengule.

Materjali koostamisel on silmas peetud nii riiklikku õppekava läbivaid teemasid (näiteks keskkond ja jätkusuutlik areng) kui ka konkreetseid ainealaseid teemasid. Kokku on õppematerjalisse koondatud 15 erinevat teemat koos tunnikavade ja töölehtedega, mis käsitlevad suurt osa veega seotud teemadest veeolekutest ja omadustest vee reostuse probleemi ning veekaitseni välja. Olemas on ka konkreetsed tunnikavad ning töölehed õpilastele.

Tallinna Vesi loodab, et õppematerjal aitab keskkonna temaatikat lastele südamelähedasemaks muuta.

sinine_klassiruum

Lisainfo:
Jane Libe
Tallinna Vesi AS
+372 626 2244
jane.libe@tvesi.ee

Lisaülesanded ja rohkem infot»

Seotud uudised

Tere tulemast, Tallinna Vesi AS!

17. veebruar 2012

Tallinna Vesi teeb teavitus- ja koostööd eri vanusegruppidele alates lasteaialastest kuni doktorantideni. Ettevõte korraldab traditsiooniliselt igal aastal avatud uste päevi nii Ülemiste veepuhastusjaamas kui ka Paljassaare reoveepuhastusjaamas. Tallinna…