Vanemate mitmekesine tähelepanu tagab lapse edu algkoolis

Algkooliõpilased, kes on oma õpingutes edukad, saavad vanematelt oluliselt rohkem ja mitmekesisemalt tähelepanu ja muid ressursse, võrreldes nende koolikaaslastega, kel nii hästi ei lähe. Nii selgub Indiana ülikooli doktorandi uuringust, mida vahendab Eurekalert.org.

Edukatele õpilastele olid omased näiteks sagedased pere ühised söömaajad, aga ka erinevates huviringides osalemine. Ka olid nende vanemad suurema tõenäosusega seotud kooli üritustega ja kõiksugu sidemete loomisega, mis võiks parandada nende laste käekäiku.

Õpingutes vähem edukatele algkoolilastele võimaldatud ressursid olid aga peaasjalikult seotud sooviga parandada nende akadeemilist edasijõudmist. Teadlaste sõnul on see küll tervitatav, kuid edukamad õpilased on neist siiski sammu võrra ees, sest nende vanemad panustavad nende arengusse sagedmaini ja mitmekesisemal moel.

Eriti teravalt torkasid sellised erisused silma viiendas klassis, kuid ühtlustusid kaheksandaks klassiks,

Kõnealust uuringut peetakse oluliseks, sest see vaatleb vanemate käitumise mõju laste akadeemilisele edasijõudmisele, mitte otseselt lastele. Uuringuvalimisse kuulus 12 000 last, kelle arengut jälgiti esimesest kaheksanda klassini.

Mida rohkem lastega tegeleda, seda parem. lardbucket.org
Mida rohkem lastega tegeleda, seda parem. lardbucket.org
 
Allikas: ERR Teadus
Toimetaja Piret Ehrenpreis

Seotud uudised

Lapse spetsialiseerumine ühele spordialale ei taga veel tulevikuedu

11. aprill 2014

Töös käsitleti California ülikooli üliõpilassportlaste ja tervisesportlastest tudengite kehalisi võimeid. Seejuures ei ilmnenud mingit tõendust levinud arusaamale, et parimate sporditulemustega noored oleksid oma karjääri alustanud varajases lapseeas. Üliõpilassportlaste…