Aita noortel arendada juhtimisoskusi!

Eesti Noorteühenduste Liit koos Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga lükkab käima mentorprogrammi noorteorganisatsioonide juhtidele.

Mentorprogrammi eesmärk on tõsta organisatsioonide jätkusuutlikust ja tegevusvõimekust ning aidata noortel juhtidel ühenduse tegevust enam läbi mõelda ja eesmärgistada.

Programmis osaleb ligi 30 noort juhti (ühenduste juhatuse liikmed), kellele otsime mentoreid.

Mentorilt ootame vähemalt 3-aastast juhtimiskogemust ja soovitatavalt võiks mentor tegutseda erasektoris. Seeläbi püüame noorteorganisatsioonide juhtimisse tuua värsket pilku ka teisest sektorist. Edukal mentorit iseloomustab aktiivne pealehakkamine, analüüsivõime ja soov noortega koos areneda.

Mentorile pakume võimalust oma igapäeva tegevusse tuua värskust, võimalust ise areneda ja ennast analüüsida, säravaid silmi ja uusi huvitavaid tutvusi. 

Programm algab 24.-25. augustil toimuva baaskoolitusega, millele lisanduvad aasta jooksul supervisoonid, kus mentorid saavad tekkinud küsimustele vastused. Programmi raames toimuvad 2013. aasta augustist kuni 2014. aasta mai lõpuni mentori ja mentii (ühenduse juhi) vahel mentorkohtumised (1-2 korda kuus, vastavalt omavahelisele kokkuleppele). Transpordikulud hüvitatakse.

Huvilistelt ootame 30. juuniks CV-d ja lühikest motivatsioonikirja (aadressile kaidi@enl.ee), mis vastaks järgmistele küsimustele:

  • Miks soovid olla mentor noorteühenduse juhile?
  • Millised on peamised ootused programmile?
  • Milline on sinu varasem juhtimiskogemus?

Mentorprogrammi aitab välja töötada ning koolitust viib läbi kogenud juht, koolitaja ja mentor – Asko Talu

Vaata lähemalt: http://www.enl.ee/et/Organisatsioonist/ENLi-liikmele/Noorteuhingute-mentorprogramm

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. 

 

Lisainformatsioon:
Kaidi Nurmik
kaidi@enl.ee

+372 5662 5273
www.enl.ee

Seotud uudised