„Tagasi kooli”: 65 päevaga külalistunnid enam kui 8 100 õpilasele

Tänavu veebruaris avas „Tagasi kooli“ uue infosüsteemi ning tutvustas võimalusi külalisõpetajate kaasamiseks kooliellu terve õppeaasta jooksul. Nüüdseks on registreeritud ja läbi viidud külalistunde juba ligi 8600 õpilasele üle Eesti.

„Tagasi kooli“ infosüsteemi on hakanud kasutama rohkem kui 1 500 inimest, sealhulgas õpetajaid enam kui 220 koolist üle Eesti. Andmed on laekunud 277 külalistunni kohta, mis on jõudnud õpilasteni erinevates vanuseastmetes. Tunnid on toimunud kõigis maakondades. Teemasid, mida koos külalisõpetajatega õpilastele tutvustada saab, on väga mitmekesiseid, ulatudes vetikate kasutamisest 3D-modelleerimiseni.

Lisaks üksikisikutele on algatusega liitunud ka ettevõtteid, kodanikuühendusi ja avaliku sektori organisatsioone, pakkudes tundideks välja oma kompetentsil põhinevad teemasid. „Tagasi kooli“ strateegilise partneri Swedbanki töötajad on kõigis Eesti piirkondades viimas läbi tunde, mille eesmärk on aidata kaasa õpilaste finantskirjaoskuse suurenemisele. „Praeguseks on koolides käinud 120 Swedbanki töötajat. Meie eesmärk selleks aastaks on jõuda tasemeni, kus vähemalt 10% meie töötajatest regulaarselt finantstarkust jagaksid.Toetame algatust, sest pooldame mõtteviisi levikut – igal inimesel ja ettevõttel on oma roll selles, et jagada enda tarkust ja elukogemust koolis. Meie oleme eksperdid finantsasjades ja jagame seda tarkust,” ütles Ulla Ilisson, Swedbanki jaepanganduse divisjoni juht Eestis.

Koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga toimus märtsi alguses „Reaalainetega edukaks“ nädal, mille kaudu jõudsid õpilaste ette Eesti IT-sektori ettevõtete töötajad. Koalitsioon „Ettevõtted HIV vastu“ viib läbi eriprojekti, mille raames aidatakse kaasa õpilaste teadlikkuse tõusule HIV-st ja turvalisest seksuaalkäitumisest.

Välisministeerium veab eest „Reisi targalt“ projekti – ministeeriumi konsulaarosakonna töötajad annavad noortele nõuandeid, mida välismaale minnes silmas pidada. Pärandiaasta raames on külalisõpetajateks Eesti Muinsuskaitse Seltsi töötajad ja teised Pärandiaasta võrgustiku liikmed.

Üliõpilaskorporatsioon Rotalia tähistab tänavu 100 aasta juubelit muuhulgas sellega, et soovitakse saata 100 oma liiget rääkima oma erialast ja kogemustest projekti „100 meest tagasi kooli“ kaudu.

„Mul on suur rõõm, et külalisõpetajate süsteemsem kaasamine kooliellu on leidnud kaasamõtlemist ja positiivset vastukaja,“ ütles Triin Noorkõiv, „Tagasi kooli“ üks eestvedajatest. „Hiljutine Avatud Eesti Fondi Koosmeele preemia on tunnustus, mida soovime jagada kõigiga, kes „Tagasi kooli“ algatuses seni on osalenud ja kes seda tulevikus teha plaanivad. Aprillis ja mais on veel parim võimalus külalistundide kokkuleppimiseks – enne seda, kui algab suvevaheaeg,“ innustas ta huvilisi.

Kooliõpetajaid, kes soovivad oma tundidesse kutsuda külalisõpetajaid, ja tegusaid kodanikke, kes on valmis andma vähemalt ühe koolitunni, oodatakse aadressil www.tagasikooli.ee.

„Tagasi kooli“ eesmärk on aidata kaasa koolide ja ülejäänud ühiskonna koostöö suurenemisele. Algatus on ellu kutsutud 2007. aastal Sihtasutus Noored Kooli poolt. Eesti Vabariigi Presidendi toetusega on ettevõtmine jõudnud tuhandete huvilisteni ning on jätkanud kasvamist sellest ajast peale. Algatust veavad eest Noored Kooli programmi vilistlased Triin Noorkõiv ja Tiina Pauklin. Infosüsteemi arendamisprojekti rahastas regionaalministri valitsemisala, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Swedbank, „Tagasi kooli“ algatuse strateegiline partner.

Lisainfo:
Triin Noorkõiv
„Tagasi kooli“
520 6603
triin@tagasikooli.ee

Seotud uudised

“Tagasi kooli” Tarkuse retkede osalejad on selgunud

26. november 2013

Koostöös Swedbanki, Eesti Energia, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Veega kutsuti õpilasi ja õpetajaid mitte lihtsalt retkedele, vaid Tarkuse retkedele – spetsiaalselt selle projekti jaoks koguti kokku kuus põnevat…