Avatud Eesti Fondi Koosmeele preemia pälvis “Tagasi kooli” programm

Avatud Eesti Fondi tänavuse Koosmeele auhinna pälvis sihtasutuse Noored Kooli algatus „Tagasi kooli“, mille eesmärk on rikastada külalistundide kaudu Eesti koolielu ja tugevdada koolide sidet ülejäänud ühiskonnaga.

1997. aastal loodud Koosmeele auhinnaga avaldab fond iga aasta aprillis oma sünnipäeva puhul lugupidamist ettevõtmistele ja inimestele, kes on aidanud kaasa avatud ühiskonna kujunemisele. „Tagasi kooli“ tunnistati preemia vääriliseks kui algatus, mis avardab piire, toob kokku eri elualasid, kogemusi ja põlvkondi ning aitab kujundada sidusat, avatud ja tarka Eestit.

Juba kuus aastat on „Tagasi kooli“ kutsunud ühiskonnategelasi, spetsialiste, lapsevanemaid ja huvilisi külalisõpetajatena koolidesse, et jagada õpilastega teadmisi ja kogemusi eri eluvaldkondadest ning kaasata Eesti inimesi noorte silmaringi kujundamisse. Aastate jooksul on algatuse raames toimunud tuhandeid külalistunde, värskelt käivitunud elektroonses infosüsteemis on kõigest paari kuuga registreeritud juba üle 200 uue külalistunni.

Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam tõstab värske Koosmeele laureaadi puhul esile algatuse rolli kooli avamisel ja ühiskonna sidustamisel. „Oma uuel kujul ei keskendu „Tagasi kooli“ enam üksnes arvamusliidrite ja asjatundjate kaasamisele koolitundide andmisse ühel päeval aastas, vaid on muutunud aastaringseks kodanikuhariduslikuks ettevõtmiseks. „Tagasi kooli“ avardab traditsioonilise õppetöö piire ning lähendab vahetu kogemuse kaudu kooli ühiskonnale ja ühiskonda koolile,“ sõnas Hellam.

Auhinnaga kaasneb 2000 eurot ja Marje Üksise graafiline leht „Avanemine“.

Allikas: BNS

Seotud uudised

Toetage “Tagasi kooli” algatust oma häälega

11. November 2014

TV3 on algatanud koostöös rahvusvahelise organisatsiooniga Reach For Change programmi "Laste rõõm", millega toetatakse Eesti laste ja noorte elu edendavaid ideid ning sotsiaalseid ettevõtjaid. Unistused ellu! võrgustiku partner…

Võrgustikuga ühines algatus “Tagasi kooli”!

2. January 2013

"Tagasi kooli" kutsub koolidesse tunde andma ja kogemusi jagama külalisõpetajaid – tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja kõiki neid, kes soovivad koolielus kaasa lüüa. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele…