Tere tulemast, Junior Acievement Eesti!

JA Eesti vahendab ning töötab välja programme majanduse ja ettevõtluse õpetamiseks algklassidest gümnaasiumitasemeni, koostab majandusõpikuid ja muid õppematerjale, koolitab majandus- ja ettevõtlusõpetajaid ning innustab õpilasi programmides osalema erinevate õpilasürituste kaudu (õpilasfirmade laat, õpilasfirmade võistlus, rahvusvaheline õpilaskonverents, vabariiklik majandusolümpiaad, majandusõpilaste ja -õpetajate suvekool jm).

Vaata lähemalt partneri profiili

Seotud uudised

Tere tulemast, Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus!

14. oktoober 2013

Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus toetab noorte õppekäike, ettevõtete külastusi, mini- ja õpilasfirmade tegevust, tunnustab parimaid, korraldab projekti "Ettevõtlikuks nooreks" tegevusi (ettevõtlusmäng, äriideede konkurss, intervjuu ettevõtte juhiga jms) ning koolitab…

Tere tulemast, Segers Eesti OÜ!

5. november 2014

Segers Eesti soovib toetada Lääne-Virumaa noori oma teadmiste ja kogemustega. Ettevõte on valmis pakkuma noortele töövarjupäevi, pikaajalist projektide juhendamist, ÖkoTex Sep sertifikaadi koolitust ja koolitust esmavajalikust seadusandlusest. Vaata lähemalt…