Ettevõtlusteater võiks saada igapäevase õppetöö osaks

Rakvere ametikool on töötanud koos partneritega välja uue ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika: ettevõtlusteater on suunatud kõrg- ja rakenduskõrgkoolide tudengitele, gümnaasiumide ja ametikoolide õpilastele.

Uudne õppemetoodika on tekitanud tõsist huvi ka põhikoolide õpilastes ja õpetajates ning ettevõtjates ja arendusorganisatsioonides. Jaanuaris toimus Rakvere reaalgümnaasiumis ettevõtlusteatri etendus-seminar, mida uudistas saalist ligi 300 huvilist. Tagasiside oli ülimalt kiitev. Kooliteater Karla näitlejad kandsid ette sketšid, mis käsitlevad ettevõtluses esinevaid olukordi. Etenduses ülesastuvate põhikooli viimase klassi, 9.t (teatriklassi) õpilastest on praeguseks mitmed otsustanud majandushariduse kasuks. Kuna kooliteatri noortel puudusid majanduse eelteadmised, on nende areng projekti käigus olnud märkimisväärne ja ka ülesastumine laval oli veenev. Noorte mängu jälgides oli selge, et nad mõistavad esitatavat materjali. Ettevõtlusteater kandideerib koolidele mõeldud rahvusvahelisele ettevõtluse auhinnale http://financeandme.org/awards/school-champion-awards/entrpreneurship-school/.

Ettevõtlusteatri etendus-seminar “Tark maja – tark äri” 8. jaanuaril Rakvere reaalgümnaasiumis. Kooliteatri Karla näitlejad kannavad ette ettevõtluse eri situatsioone avavaid sketše. Näitemängu/õppetunni aluseks on päris ettevõtte lood. Foto: Jaanus Lekk

Ettevõtlusteatri etendus-seminar “Tark maja – tark äri” 8. jaanuaril Rakvere reaalgümnaasiumis. Kooliteatri Karla näitlejad kannavad ette ettevõtluse eri situatsioone avavaid sketše. Näitemängu/õppetunni aluseks on päris ettevõtte lood. Foto: Jaanus Lekk

Pilootprojekti võtmeisik Heiti Pakk, Ugala teatri direktor ja juhtimisteatri eestvedaja, kes tegi stsenaristi ja lavastaja töö, ütles uut metoodikat tutvustades: „Teater kui õppimise vahend on hea, kuna on päris keerukaid teemasid, mille lahtirääkimiseks kulub mitu loengut ja lahtiseletamiseks palju sõnu. Neid teemasid saab kompaktselt ja teravalt mõne lühikese stseeniga ette kanda. Sel juhul töötavad korraga nii pea kui ka süda, nii tunded kui ka mõistus. Seega on teater viis, kuidas mingit teemat esitleda nii, et tunded kaduma ei läheks.

Erinevalt päriselust on teatris võimalik aega tagasi keerata. Ei saa minna kliendi, rahastaja või partneri juurde ja öelda: tšurr, mul läks nüüd viltu, teeme uuesti. Selleks ajaks on nii mõndagi pöördumatult kadunud, tagasi seda enam ei saa. Teatris on lavastaja, kes ütleb stopp, teeme nüüd seda kohta natuke teistmoodi. Etenduse selgeks õppimine on ju ka õppimine. Meie oleme ettevõtlusteatri puhul teatri ja õppimise ühendanud. Nagu elu, koosneb ka ettevõtlus lugudest. Oma ebaedu või eduni jõudmise lugu on võimalik suhteliselt lihtsate vahenditega panna teatrikeelde ehk stseenidesse. Tuleb välja tuua just selle ettevõtte arengus olulisim, kus on ühtlasi ka õppimiskohad.”

Heiti Pakki sõnul on ettevõtlusteatri pilootetenduse aluseks kaks läbivat teemat, mis on võetud ühe ettevõtte arengu eri etappidest. Teema, mis paljusid ettevõtteid nende tegevuses piinab ja vahel ka lõpetama sunnib, on käibevahendite nappus. Ettevõtjal on hea idee, millele ta tahab ehitada oma ettevõtet, kuid idee elluviimine on töömahukas. Kuidas saada arenduseks raha? Kust võtta raha just arengufaasis, kui sul ei ole veel ette näidata rahavoogu?

Teine teema, mis etenduse käigus lahti võetakse, on ettevõtte sellest arenguetapist, kus tegevus juba käib. Idee on ellu viidud, toode või teenus välja töötatud, kuid kõik küsivad näha, kus see reaalselt töötab. Kuidas saada esimest suurt tellimust? Kui esimene teema oli seotud peamiselt rahaga, siis see teema on seotud müügiga.

Loomulikult on ettevõtluses palju muid teemasid ja kui noored üle Eesti hakkavad oma ettevõtlusteatrit lavale tooma, selgitavad nad välja just nende küsitletud ettevõtjate ja ettevõtete jaoks olulist rolli mänginud lood.

Loe lähemalt 16. märts 2013 Õpetajate Lehtes ilmunud artiklist

Seotud uudised

Ettevõtlusteater toob lavale uue loo

26. August 2013

MTÜ-l Ettevõtlusteater on valmimas uus, ettevõtjat Mattias Lepp´a ja OÜd Click & Grow tutvustav lugu. Peagi alustatakse õpetajate ja õppejõudude koolitusega. 22. juulil toimunud suveseminaril kõnelesid ettevõtlusteatri senistes…

Tere tulemast, Ettevõtlusteater MTÜ!

13. February 2013

Ettevõtlusteater on Rakvere Ametikooli poolt koos partneritega välja töötatud uus ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika. Etendus-seminaril kandsid kooliteater Karla näitlejad ette sketšid, mis käsitlevad ettevõtluses esinevaid situatsioone. Õpetliku…