Unistused ellu! kevadseminar maikuus

Võrgustiku järgmine kõigi liikmete kokkusaamine toimub 23. mail. Pange see kuupäev oma märkmikusse kirja! Ürituse eesmärk on vahetada kogemusi ja saada innustust erinevate lastele ja noortele suunatud toetustegevuste läbiviimiseks ja koolidega koostöö tegemiseks.

Eelmise aasta novembrikuus toimunud võrgustiku esimene töine seminar oli osavõtjaterohke. Saime palju infot liikmete ootuste kohta võrgustikule. Selle baasil oleme tegelenud kodulehe täiendamisega erineva infoga, võrgustiku eesmärkide, visiooni ja missiooni sõnastamise ja võrgustiku juhtimise arendamisega (Nõukoja loomine).

Silmast-silma kokkusaamistel tahetakse kuulda nende partnerite kogemusi, kes juba midagi head ja toimivat on korda saatnud. Samuti nõuandeid ja ette tulnud takistuste lahendamise kogemusi. Ootame kõigilt võrgustiku liikmetelt ettepanekuid ja ideid kevadseminari teemade ja korralduse kohta!

Merle Tiigisoon
Ettevõtlusõppe projektijuht
E-post: merle.tiigisoon@koda.ee
Tel: 604 0066

Seotud uudised

“Unistused ellu!” võrgustiku toetajate koosolek

16. aprill 2013

28. märtsil arutasime asutajate ja toetajatega võrgustiku 2013. aasta tegevusplaani ja eelarvet. Pidasime nõu Danske Bank’i, Eesti Energia, Silberauto ja Swedbank’i esindajatega, mida sel aastal on kindlasti vajalik…

Loomisel on Unistused ellu! Nõukoda

11. veebruar 2013

15. veebruaril kogunevad Kaubanduskotta koosolekule taas võrgustiku  aktiivsemad liikmed. Plaanis on kinnitada võrgustiku uue juhtimisorgani Nõukoja liikmete koosseis ja välja valida võrgustiku visiooni ja missiooni sõnastuse lõplik variant.…