Loomisel on Unistused ellu! Nõukoda

15. veebruaril kogunevad Kaubanduskotta koosolekule taas võrgustiku  aktiivsemad liikmed. Plaanis on kinnitada võrgustiku uue juhtimisorgani Nõukoja liikmete koosseis ja välja valida võrgustiku visiooni ja missiooni sõnastuse lõplik variant. Samuti hakkame planeerima ja ette valmistama võrgustiku liikmete järgmist suuremat kokkusaamist kevadel.

Unistused ellu! võrgustiku Nõukoda on organ, mis toetab ja nõustab võrgustiku tegevuse kavandamist ja läbiviimist. Nõukoja liige on eelkõige ekspert ja ideede generaator, kuid samas võib olla ka osaline võrgustiku erinevates projektides või tegevustes.

Nõukoja liige on võrgustiku asutaja või aktiivse partnerorganisatsiooni esindaja ja panustab võrgustiku töösse mentorluse põhimõttel. Nõukoja liikmed on Unistused ellu! võrgustiku kontaktisikud maakondades ja linnades. Nõukoja koosseisu kinnitame üheks kalendriaastaks.

15.02 koosolekul kinnitame ka võrgustiku visiooni ja missiooni lõpliku sõnastuse, et meie tegevuse eesmärgid oleksid nii võrgustiku liikmetele endale kui ka avalikkusele selged ja arusaadavad. Võrgustiku visiooni ja missiooni lisame kohe pärast nende kinnitamist uue Nõukoja poolt meie kodulehe rubriigi „Meist“ alla. Samas rubriigis avaldame ka Unistused ellu! Nõukoja koosseisu 2013. aastal.

Ettepanekud ja lisainfo:

Merle Tiigisoon
ettevõtlusõppe projektijuht
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
tel 604 0066
e-mail merle@koda.ee

Seotud uudised

Toimus võrgustiku aktiivgrupi koosolek

22. February 2013

15. veebruaril kogunesid Kaubanduskotta koosolekule taas võrgustiku aktiivsemad liikmed. Leppisime kokku võrgustiku uue juhtimisorgani Nõukoja liikmete koosseisu 2013. aastaks ja sõnastasime võrgustiku visiooni ja missiooni lõpliku variandi. Samuti arutasime…

Unistused ellu! kevadseminar maikuus

12. March 2013

Võrgustiku järgmine kõigi liikmete kokkusaamine toimub 23. mail. Pange see kuupäev oma märkmikusse kirja! Ürituse eesmärk on vahetada kogemusi ja saada innustust erinevate lastele ja noortele suunatud toetustegevuste…

„Unistused ellu!“ sügisseminar toimub 10. oktoobril

26. August 2013

Ootame kõiki võrgustiku liikmeid sügisseminarile 10. oktoobril kell 14-17 Kaubanduskotta. Anname koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ülevaate ettevõtlusõppe arengutest ja plaanidest Eestis. Otsime üheskoos võimalusi ettevõtjate potentsiaali paremaks kasutamiseks…