Tiigrihüppe SA kutsub õpetajaid ja ettevõtjaid andma teada koolide ja ettevõtete vahelisest koostööst

Tiigrihüppe Sihtasutus esindab Eestit European Schoolneti organiseeritud rahvusvahelises projektis inGenious. Projekt inGenious on ellu kutsutud, et edendada koolide ja ettevõtete koostööd matemaatika, tehnoloogiaõpetuse ja loodusteaduste õpetamisel ning tekitada noortes suuremat huvi nende õppeainete vastu, samuti näidata võimalust siduda tulevane erialavalik loodus- ja inseneriteadustega.

InGenious projekt põhineb kahe katusorganisatsiooni – European Schoolneti ja European Round Table of Industrialists – partnerlusel. European Schoolnet koondab Euroopa haridusasutusi ning European Round Table of Industrialists suuremaid tehnoloogiaettevõtteid. Projektis osaleb 26 partnerit 16 riigist, seda juhib European Schoolnet ning rahastatakse Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi kaudu.
Eestis juhib projekti Tiigrihüppe Sihtasutus. Projekti käigus:
• Kirjeldatakse, millised on koolide ja ettevõtete edukad koostööskeemid.
• Pakutakse välja uusi lahendusi ja metoodikaid ning kogutakse kokku varasemad paremad näited.
• Katsetakse uusi metoodikaid ning kogutakse ja analüüsitakse tagasisidet.
• Luuakse üle-Euroopaline võrgustik ning portaal parima praktika jagamiseks.

Kutsume eesti õpetajaid ja ettevõtete esindajaid teatama oma headest kogemustest koolide ja ettevõtete koostöö osas, et saaksime luua andmebaasi ja jagada häid kogemusi ka teistele huvitatud koolidele ja ettevõtetele.

Lisainfo:
Signe Rosin
Teadlikkuse tõstmise valdkonna juht
Tiigrihüppe Sihtasutus
signe.rosin@tiigrihype.ee
 

Seotud uudised

Tiigrihüppe Sihtasutus ootab töid õpilaskonkurssidele

12. märts 2013

Head õpilased ja õpetajad – Tiigrihüppe Sihtasutus ootab töid õpilaskonkurssidele! Sel aastal on võimalik osaleda lisaks juba traditsioonilistele anima–, tiki- ja tehnoTiigri ning tiigrimatemaatika konkurssidele ka muusika ja…

Tere tulemast, Tiigrihüppe SA!

17. jaanuar 2013

Tiigrihüppe Sihtasutus pakub koolidele erinevaid terviklahendusi, kus on ühendatud tehnoloogiavahendid, õpetajakoolitus, veebipõhised õppematerjalid, samuti konkursid õpilastele ning õpetajatele. Põhitegevusteks on haridustöötajate koolitamine, koolide IKT taristu ja e-õppevara arendamine,…