Miks saavad tüdrukud poistest paremaid hindeid?

Et tüdrukud koolis poistest paremaid hindeid kipuvad saama, pole vast üllatuseks kellelegi. On aga siiani selgusetu, miks täpselt see nii on. Ameerika teadlaste uuring annab nüüd ühe võimaliku vastuse: õpetajad hindavad lapsi mitte ainult teadmiste, vaid ka õppetöösse suhtumise järgi.

Georgia ja Columbia ülikooli teadlased analüüsisid selleks 5800 õpilase andmeid, nende õppetööd lasteaiast viienda klassini. Seejuures võrreldi õpilaste hindeid kolme eri tüüpi standardiseeritud testi sooritamisel saadud tulemustega. Nii selguski, et poiste testiskoorid ennustavad igal alal kõrgemaid hindeid, kui neile koolis tegelikult pandud on. Seetõttu pidi hinnete kujunemisel mängus olema veel midagi muud.

Nii võtsidki teadlased arvesse veel õppetööse suhtumise. See kujunes kuue omaduse põhjal: lapse tähelepanelikkus, püsivus, innukus õppida, iseseisvus õppimisel, paindlikkus ning organiseerimisvõime. Et tüdrukutel on need võimed keskeltläbi paremad kui poistel, selgitab see uurijate arvates esimeste kõrgemaid hindeid. Arvamust toetab ka see, et ka nimetatud näitajate osas võimekamatel poistel olid hinded koolis kõrgemad.

Uuring näitab esimest korda niivõrd suures ulatuses, et sooline ebavõrdsus hindamisel saab alguse varakult ning on tüdrukutele kasulik. Teadlaste meelest tuleks järgmise sammuna välja selgitada, millisel määral aitab sellise olukorra kujunemisele kaasa õpetaja sugu. Paraku puudub küsimusele ammendavalt vastamiseks hetkel piisav andmestik.

Uudis ilmus ERR teadus- ja haridusportaalis: http://teadus.err.ee/artikkel?id=8183&cat=1

Vaata lisaks uuringu kohta siit >>


uttaranews.com

Seotud uudised

Koolisüsteem soosib neurootilisust ja meelekindlust

11. veebruar 2013

Rootsi Lundi ülikooli teadlased uurisid lähemalt õpilaste isiksuseomaduste ja õpiedukuse seoseid. Selleks tegi 200 16-aastast õpilast isiksusetesti. Kolm aastat hiljem, kui noored lõpetasid keskkooli, kõrvutati isiksusetüübid õpitulemustega. Tulemused…

Pilkupüüdvad illustratsioonid võivad õppimist häirida

10. juuni 2013

Säravad pildid on toredad. Paraku selgub aga Ohio ülikooli teadlaste hiljutisest uuringust, et raamatutes kasutatavad säravad pildid võivad teinekord teha õppimisprotsessi lapsele sootuks keerulisemaks. Uuringus osalenud 6-8 aastased…

Üleannetud õpilased on hilisemas elus teistest edukamad

21. august 2013

Neist, kes koolipõlves reeglitele alluda ei taha, saavad täiskasvanuna suurema tõenäosusega edukad ettevõtjad, selgus Saksa ja Rootsi teadlaste koostöös valminud uurimusest, mis avaldati ajakirjas Journal of Vocational Behaviour.…