Tere tulemast, Baltic Computer Systems AS ja BCS Koolitus AS!

Baltic Computer Systems AS andis 2011. aastal välja omanimelise stipendiumi ning kinkis kõikidele IT Kolledži töötajatele ning tudengitele F-Secure Mobile Security kasutusõiguse. Lisaks toetab BCS ka IT Kolledžit õppevahenditega ning tudengid on alati oodatud praktikale.

BCS Koolitus teeb koostööd Kutsekojaga IT valdkonna kutsestandardite väljatöötamise vallas ning on ametlik IT valdkonna kutse andja Eestis. Ettevõte on aastaid olnud aktiivne koostööpartner SA Innovele kutsemeistrivõistluste korraldamisel ning on algatanud mitmeid IT valdkonnaga seotud koolitusprojekte haridustöötajatele, pakkunud Euroopa toetusel koolitusi nii koolide juhtkondadele kui ka koolide haridustehnoloogidele. Ka laste turvaline käitumine internetis on BCS-i jaoks väga olulise tähtsusega. Läbi viiakse haridustöötajatele IT turvalisuse teemalisi konverentse ja valmimas on turvalise internetikäitumise teemalise õppetunni läbiviimise juhendmaterjalid õpetajatele. Kord aastas toimub õpilastele suunatud loeng teemal „IT roll ettevõtte argipäevas“.

Nii infotehnoloogiaettevõte Baltic Computer Systems kui ka koolitusettevõte BCS Koolitus pakuvad võimalust külastada ettevõtet ning on valmis noori nõustama, kuidas tänapäevaseid võimalusi kasutades luua firma vajadusi arvestav kodulehekülg.

Seotud uudised

Tere tulemast, Tiigrihüppe SA!

17. January 2013

Tiigrihüppe Sihtasutus pakub koolidele erinevaid terviklahendusi, kus on ühendatud tehnoloogiavahendid, õpetajakoolitus, veebipõhised õppematerjalid, samuti konkursid õpilastele ning õpetajatele. Põhitegevusteks on haridustöötajate koolitamine, koolide IKT taristu ja e-õppevara arendamine,…